Uncategorised

Spesiallakkering ønsker å være en bærekraftig bedrift som tar godt vare på helse, miljø og sikkerhet.

Vi har valgt ut noen bærekraftmål som er relevante for oss og strever etter å oppfylle dem for at sikre fremtiden for kommende generasjoner og naturen. Vi jobber hver dag med å redusere avfall og gjenbruke deler, der vi heller reparerer istedenfor å bytte. Vi bruker miljøorganiserte leverandører så godt det lar seg gjøre. Vi etterstreber å utføre jobber produksjonsmessig effektivt, med minst mulig utslipp og minst mulig energibruk.


mål 8 bokmålFremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.
Vi ønsker å:
• Skape trygge arbeidsplasser
• Få en økonomisk vekst på en bærekraftig måte

 


mål 12 bokmålSikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre
Vi ønsker å:
• Ikke ha et overforbruk
• Bruke mest mulig miljøvennlige produkter

 


mål 12 bokmålHandle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer)
Vi ønsker å:
• Redusere klimaendringene
• Redusere CO2-utslippSpesiallakkering er sertifisert som miljøfyrtårn (.pdf).


 

Spesiallakkering AS er et godt innarbeidet lakkerings- og karosseriverksted lokalisert i Svolvær i Lofoten. Her tilbys du  skadetaksering, retting og lakkerin av skadede kjøretøy som personbiler, varebiler og motorsykler. Også møbler, listverk, kjøkkeninnredninger, dører osv. lakkeres, det er kun fantasien som setter begrensning for lakkeringsjobben. 

 Spesiallakk Fellesbilde
 
 
  • Oppretting 
  • Taksering
  • Lakkering
  • Klimakontroll
  • Firehjulskontroll
  • Bilpleieavtale
  • Bilglassreperasjoner
  • Bruktbiler
  • Felgreparasjon